Energo System - rejestrator temperatury

Dla transportu i magazynów

EBI 25-TE – Rejestrator temperatury z komunikacją radiową

EBI 25-TE – Rejestrator temperatury z komunikacją radiową

EBI 25-TE to rejestrator temperatury z technologią radiową o zakresie pomiarowym -30 °C up to 60 °C, czujnikiem NTC, z zewnętrznym czujnikiem penetracyjnym. Urządzenie ukazuje wartości Min/Max na wyświetlaczu, ma alarm LED, a programowanie i ewaluacja odbywa się z poziomu intuicyjnego oprogramowania Winlog.

Zobacz szczegóły
EBI 25-TX - Rejestrator temperatury z komunikacją radiową

EBI 25-TX - Rejestrator temperatury z komunikacją radiową

EBI 25-TX to rejestrator temperatury, który charakteryzuje się wysoką precyzją pomiarową w szerokim spektrum temperatur (zakres pomiarowy -99,9 °C...-20 °C / -20 °C...+60 °C / +60 °C...+199,9 °C).  Rejestrator jest wyposażany w indywidualnie dobrany zależny od aplikacji specjalny czujnik pomiarowy (w naszej ofercie szeroki wybor czujników). Czujnik taki jest wymienny. EBI 25-TX zasilany jest wymienną baterią litową wystarczającą nawet na dwa lata pomiarów (w zależności od nastaw interwału pomiarowego). EBI 25-TX jest zgodny z GMP i regulacjami farmaceutycznymi. 

Zobacz szczegóły
EBI 40 TK-12 - WIELOKANAŁOWY rejestrator temperatury

EBI 40 TK-12 - WIELOKANAŁOWY rejestrator temperatury

EBI 40 TK-12 to wielokanałowy rejestrator temperatury z czujnikiem wewnętrznym o zakresie pomiarowym -200 °C do +1200 °C. Urządzenie umożliwia podłączenie nawet 12 czujników. Wyposażone w wyświetlacz ukazujący bieżące wartości pomiarowe. Programowanie, odczyt i prezentacja wykreślna danych za pomocą programu WInlog.

Zobacz szczegóły