EBI 16-Set SL 1620 – Zestaw dla testów sterylizatorów parowych i urządzeń dezynfekcyjnych

.

 

Szczegółowy opis urządzenia:

Zalety i referencje


System pomiarowy dla sprawdzania sterylizatorów parowych bez konieczności opierania się na czynniki chemiczne.


System sprawdza odpowiednie parametry sterylizacyjne takie jak  warunki próżniowe, czas kompensacji, czas przechowywania oraz temperaturę sterylizacji (również penetracja pary może być sprawdzana analogowa dzięki testowi Bowie & Dick) .

Temperatura wewnątrz komory jest porównywana z temperaturą na zewnątrz, Jeśli występuje różnica  w wartościach temperatury, jest to spowodowane niewystarczająca penetracją pary. Na podstawie różnic temperatur oraz parametrów  funkcji temperatur mierzonych w czasie można ustalać przyczynę niewystarczającej penetracji pary ((upływ, niewystarczające parametry próżni, dopływ powietrza).

Tę samą metodę  stosuje się do określenia penetracji parowej  z tzw. Helix PCD („process challenge device”), z tym że fizyczny pomiar temperatury jest używany zamiast wskaźnika chemicznego.

Nowoczesne oprogramowanie Winlog.med i Winlog.Validation automatycznie określa różnicę wartości pomiarowych w czasie odczytu I p[prezentują rezultaty z określeniem przyczyny błędów.

Dane techniczne

Oprogramowanie